Aniversare Mihai Axente, scriitor medieşean

Lanuri 1
Scriitorul Mihai Axente s-a născut în comuna Iveşti, fostul judeţ Tecuci, la 2 decembrie 1898, dar îşi va desfăşura cea mai mare parte a preocupărilor scriitoriceşti în oraşul Mediaş de care a fost adoptat.

Deşi funcţiile pe care le-a avut în Mediaş în perioada 1925-1967, vreme în care a locuit în această localitate, n-au avut nici o tangenţă cu literatura, Mihai Axente, prin întreaga activitate creatoare şi, mai ales, prin calitatea sa de conducător de revistă şi de editor, şi-a câştigat un bine meritat loc de cinste în istoria culturii acestui ţinut. El a îmbrăţişat mai multe ocupaţii: impiegat clasa a II-a, la Direcţia generală PTT, repartizat la oficiul PTT Mediaş, de unde a fost retras prin demisie şi agent cls. a V-a la Brigada de siguranţă Mediaş

În destinul său literar, Mihai Axente are unele similitudini cu prietenul său de o viaţă, poetul George Popa: ambii debutează în acelaşi an (1929) şi aproximativ în acelaşi perimetru geografic: e vorba de Bocşa Montană. George Popa a debutat la Deva, iar Mihai Axente apare pentru prima dată în ziarul „Drum Nou” al lui Mihail Gaşpar, unde publică o serie de nuvele istorice precum şi un interesant şi atractiv jurnal de călătorie cu titlul: De la Dunăre la Sena. Scriitorul Mihai Axente a mai publicat versuri şi proză în revistele: „Universul literar”, „Eu şi Europa” (Deva), în ziarele: „Ecoul Târnavelor”, „Zori noi” (ambele din Mediaş), „Curierul” din Sibiu, „Gazeta de Turda” etc. Una din nuvelele sale, intitulată Drum la oraş, a văzut lumina tiparului în Calendarul ziarului „Curierul” pe anul 1947. Acest calendar este de fapt un almanah în care, în afara lui M. Axente, dintre medieşeni, mai întâlnim pe George Popa, H. Lupu şi Stelian Manta Jugureanu. Vom găsi de asemenea multe reclame ale unor comercianţi, oameni de afaceri şi întreprinderi medieşene şi sibiene.

Cea mai mare parte a preocupărilor literare ale lui Mihai Axente e legată, desigur, de revista „Lanuri”, revista căreia, alături de amicul şi concitadinul său George Popa, i-a dat strălucirea unei publicaţii cu un larg ecou în publicistica timpului:
„În Mediaş, revista Lanuri dacă a crescut câţiva tineri pieţi, un eseist cum e d.Nicolae L. Andreescu, ori un critic cum e d. Nicolae Albu, a dat şi un prozator : pe d.Mihail Axente. Propriu zis, acest scriitor îşi începe desăvârşirea în paginile acestei reviste pe care a şi înfiinţat-o alături de cel ce scrie acest studiu, fiindcă debutul său e mai îndepărtat şi îl datoreşte lui Mihai Gaşpar, autorul acelui minunat roman istoric, „Fata vornicului Oană”, şi care, în paginile unui ziar, i-a publicat lui Mihail Axente multe nuvele istorice, pline de fantezie şi frumuseţe, dar care nu dispreţuiau adevărul adevărul istoric. Şi mi se pare că încerc un regret gândindu-mă că azi acest scriitor a părăsit temele acelea unde dovedea atâta măestrie.” ( George Popa în Lanuri, Literatura de ieri şi de azi, Mediaş, 1934, nr.3, p. 140-141)

În privinţa referinţelor critice legate de creaţia scriitorului medieşean, relevant este faptul că marele critic George Călinescu îl menţionează în opera sa capitală Istoria literaturii române… ca un scriitor modest, prozator de suficienţe naturaliste. Afirmaţia marelui critic e legată numai de romanul Raluca şi, având în vedere că Axente a scris şi poezie şi proză de mai mici dimensiuni, credem că judecata lui Călinescu e prea severă.

Dacă în activitatea de creaţie Mihai Axente a fost dator sămănătoriştilor, în munca de editor şi de ctitor de revistă îl putem înscrie alături de cele mai prestigioase nume pentru care actul de literatură a însemnat însuşi preţul vieţii lor.
Întreaga activitate pe multiple planuri a cărturarului Mihai Axente conturează profilul unei personalităţi demne de toată stima şi admiraţia noastră.

Bibliografie : Buşoiu Gheorghe şi Lucian Giura “Profiluri medieşene”, Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

Imagine0731    Imagine0730
Casa în care a locuit prozatorul Mihai Axente

 

2 Comments Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s