George Puşcariu – “DEPĂRTARE”

George Puşcariu „Arlechin de şapte zile”, Braşov, Editura ETIOS, 2ooo. Umbrele se alungesc prin raze de tămâie şi gârbovite de tăceri sunt clopote moarte din clopotniţa ce-o să rămâie, păzind un drum ce a plecat. Se-ntorc poteci pe care am umblat şi urma paşilor rămaşi mă ajunge din nou; Ceasul reîntoarcerii a stat şi pelerinii…