Pilula săptămânală : POEZIE ÎN FAMILIE

familia-cozmescu Foto : NOVA TV

Seara zilei de 19 octombrie a fost una specială la Casa Gazelor Naturale din Mediaş, unde a avut loc lansarea a două cărţi de versuri, semnate de doi poeţi, aparţinând aceleaşi familii, soţii Maria şi Dan Cozmescu. A fost, în felul acesta, o premieră ca, un cuplu, în acelaşi loc, în aceeaşi sală, în aceeaşi dată, să-şi aducă,  în faţa unui auditoriu, producţiile lor literare

După câteva cărţi de poeme publicate în anii precedenţi, Maria Cozmescu vine în spaţiul literar  medieşean cu o nouă plachetă de poeme, cuprinzând o mare suită de catrene.Tomul respectiv poartă titlul Instantanee în oglindă, un titlu care trădează uşor intenţia autoarei, fiind vorba de faptul că poeta poartă un dialog cu sine însăşi, cu alter egoul său cu alte cuvinte, căutînd răspunsuri la unele întrebări pe care şi le pune şi aşteptând rezolvări ale acestora.

De altfel, din Argumentul care prefaţează volumul, precum şi dintr-unul  din poeme, autoarea îşi afirmă crezul său. Zice poeta : „…de ce instantanee în oglindă ? Poate pentru ele sunt fulguraţiile gândului… sunt, pentru mine, ca o eliberare pentru spiritul prins între „chingile” timpului şi ale unui spaţiu prea strâmt al realităţii trăite” ( Argument, p.1).

Deci, pentru Maria Cozmescu, realul, elementele lumii înconjurătoare, sunt „ chingi”, frâne, obstacole, care-i obturează posibilitatea dorinţei de cunoaştere, încercând o perpetuă eliberare, acest lucru realizându-se în sfera ideilor, a percepţiilor, a sentimentelor, a senzaţiilor, a formelor intuitive ale gândului. Imboldul întreprinderii demersului poetic respectiv este dedus şi din catrenul amintit mai sus, în care autoarea declară:/  „ Ce-ar fi, mi-am spus, o clipă să mă joc,/Să risipesc instantanee prin catrene,/ Fugare clipe să le-opresc în loc,/ Şi-n umbră urmele lungindu-le ca …trene /.”

Cele peste o sută de catrene , purtând ca titluri primele stihuri sau sintagme din acestea, aduc în faţa lectorului, tematici din cele mai diverse ca : amintirea vremurilor de odinioară cu chipuri dragi inimii sale, figura frumoasă şi luminoasă a mamei, ideea faustiană a clipei frumoase care trece,etc. O poziţie aparte, în problematica abordată, o reprezintă implorarea Proniei  Cereşti în a-i înlesni autoarei găsirea  cuvântului potrivit  pentru a se putea exprima liber.

Cel de- al doilea membru al familiei lirice, soţul Mariei, este Dan Cozmescu, fost profesor de desen, fost profesor de filozofie, fost director de liceu, azi pensionar. Afirmarea lui în câmpul literaturii constituie, pentru mine, o mare  surpriză şi acest lucru datorită faptului că, până la onorabilă vârstă pe care o are în momentul de faţă ( 76  de ani ) domnul profesor  nu şi-a manifestat în niciun fel chemarea spre lumina literelor, dar, din luarea de cuvânt, poetul a făcut o mărturisire emoţionantă. El spunea că de ani şi ani a scris versuri, dar le-a păstrat doar pentru el, meritul ieşirii lui la lumină revenindu-i soţiei sale, care i-a dat impulsul de a aduna toate versurile scrise  intre copertele unei cărţi. Având în vedere reţinerea  şi izolarea privind propriul proces de creaţie, sunt semnificative afirmaţiile Mariei Cozmescu care scrie : „ Scrise într-o discreţie absolută, poeziile reunite abia acum la 76 de ani, în acest volum, sub titlul semnificativ Amprentele transfigurării, se vor a fi un autoportret dinamic, reflectând stările de spirit, sentimentele şi gândurile celor cinci vârste pe care le indică degetele mâinii de pe copertă”.( coperta 4).

Placheta prezentă cuprinde în cea mai mare parte , circa 8o % , catrene şi restul poeme clasice, din stihurile poetului prefigurându-se o tematică bogată, precum : trecerea iremediabilă şi inexorabilă a vremii, nostalgia vârstelor, psihologia înstrăinării, frământările vieţii cotidiene, ş.a.

Fără discuţie, atât Maria, cât şi Dan Cozmescu sunt doi oameni înzestraţi de Divinitate cu ştiinţa poeticii, lucru demonstrat în  cărţile tipărite nu cu mult timp în urmă.

În cadrul manifestării amintite, au avut intervenţii Angela Păucean, în calitate de gazdă, jurnalistul Mircea Hodârnău, preşedintele Asociaţiei „ Mediaşul Nostru” şi subsemnatul. Au fost scoase în evidenţă eforturile celor doi soţi în crearea şi promovarea actului artistic în municipiul de pe Târnava Mare. Cei doi autori au citit din cărţile lor, iar publicul, destul de numeros aflat în sală i-au răsplătir cu aplauze. În finalul evenimentului cei doi soţi au acordat autografe.

Prof. Gheorghe Buşoiu 

Poezii semnate Maria Cozmescu găsiţi aici : https://andreeabooks.wordpress.com/poezie/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s