Pilula săptămânală : Un calendar sibian de acum 70 de ani. Aspecte ale relaţiilor Româno – Americane

DSCN7316
Se împlinesc   anul   acesta   şapte   decenii   de   la   apariţia,  la Sibiu,   a unei   cărţi   purtând titlul: ”Calendarul ziarului Curierul pe anul 1947”, cu subtitlul: „organ pentru strângerea legăturilor de prietenie Româno-Americane”.

Din capul locului trebuie spus că, după înfăţişare şi după felul cum este întocmită  lucrarea, s-a intenţionat şi, cu siguranţă,  s-a  şi reuşit  a  fi  una deosebit de interesantă,  prin consistenţa articolelor inserate, prin diversitatea lor, prin încercările stabilirii unor relaţii cu organisme din Statele Unite ale Americii, una din cele mai puternice ţări ale lumii acelui timp.

Apărută într-o  perioadă în care, în viaţa ţării noastre, apele nu erau chiar limpezi, la scurtă vreme după crucialele evenimente de la 23 August 1944, “Calendarul” are menţionat, chiar pe pagina a doua, un scurt fragment din Proclamaţia M.S. Regele Mihai rostită la Radio Bucureşti, în noaptea acelei zile, care suna astfel: „Poporul nostru înţelege să fie stăpân pe soarta sa. Oricine s-ar împotrivi hotărârii noastre, liber luate şi care nu atinge drepturile nimănui, este duşman al poporului nostru”. Având în   vedere că, în paginile ce urmează, sunt inserate poza lui Truman, preşedintele american şi constituţia statului de peste ocean din 3 XI 1791, conchidem că   aserţiunea din noaptea amintită a monarhului României a fost inspirată de Legea fundamentală a acestei ţări, lege care este  de actualitate şi astăzi.

Dintre materialele apărute, deosebit de interesante par a fi cele două articole, referitoare la raporturile româno –  americane   din   perioada imediat următoare celui de al Doilea Război Mondial, mai ales în zilele acestea, când în viaţa poporului american au loc profunde schimbări, prin învestitura lui Donald Trump ca preşedinte la Casa Albă. Cele două articole relatează aspecte despre realizarea unor punţi de legătură între România şi Statele Unite, între popoarele ţărilor noastre.

În cadrul rubricii „ Organizaţii româneşti în America”, este publicat articolul: „The Cultural Association for Americans of Romanian Descent” (Asociaţia Culturală a americanilor de origine română), în  care, autorul  Aurel  T. Anton  prezintă modul în care  s-au  încadrat  în  societatea americană cei aproximativ 247.ooo de români existenţi pe pământul noii patrii. Dar pentru a nu-şi pierde rădăcinile strămoşeşti şi „ pentru a-şi păstra contactul spiritual cu Patria maternă, cu limba, obiceiurile,   religia, s-au constituit în  asociaţii culturale şi de binefacere, clădindu-şi biserici ortodoxe, catolice sau reformate şi cetind regulat ziarele lor româneşti” (p.28).

Astfel de asociaţii există în 82 de oraşe americane (idem). Dintre toate aceste asociaţii, cea mai mare, prin” numărul membrilor  săi (3.500  de  persoane), dar şi cea  mai  fecundă în  activitatea sa este Asociaţia Culturală a americanilor de origine  română ( ibidem), cu sediul în Cleveland din statul Ohio, înfiinţată în 10 octombrie 1940. Pentru a-şi face cunoscută activitatea şi scopul ei, comitetul asociaţiei a editat şi o publicaţie în limba engleză, pe generic având titlul ” New Pionier”( Noul Pionier). Revista a publicat numeroase articole precum: ”Viaţa şi opera lui Tache Ionescu”, “Românii din Istria”, “Nuvelele lui Caragiale” etc., dar şi portrete ale unor scriitori români ca:  I.L.Caragiale, Titu Maiorescu, Al. Odobescu, Al Vlahuţă.
La fel se publică studii de politică, tratând   corelaţia   dintre   democraţie   şi poporul   roman,   genealogiile   româneşti,   studii   asupra organizaţiunilor româneşti din America şi Canada etc. (p. 29).

Cel de al doilea material se referă la unele manifestări ale românilor, de data aceasta în chiar oraşul de pe Cibin, dar cu bătaie tot spre continentul american.
Articolul este intitulat “Cercul de studii Româno –American“ Thomas Jefferson” şi este un articol care vorbeşte de la sine despre demersul  întreprins.
Cercul a luat fiinţă la l Decembrie în Sibiu din iniţiativa directorului ziarului “Curierul”, T.Anton şi urmărea“ să trateze prin discuţii problemele americane din domeniul ştiinţei, artei, politicei sociale, sportului, precum şi a face cunoscute, prin paginile ziarului, realizările româneşti din acest domeniu în America” (p.54).
La ora apariţiei Calendarului, mai era organizată o filială la Cisnădie şi în curs de constituire a altor filiale în localităţile: Petroşani, Blaj, Mediaş, R.Vâlcea,
Alba Iulia, Sebeş.

De notat sunt câteva acţiuni:
Prima acţiune a Cercului din Sibiu a fost organizată la exact o lună de zile de la constituire, prin secţia de artă, condusă de scriitoru Paul Constant. Aceasta s-a desfăşurat în ziua de 2 ianuarie 1946, la Spitalul Militar din localitate. După conferinţa despre „ Religie şi democraţie”, o trupă de teatru, formată din actorii: Silvia Bădescu, Tanţa Negrescu, Constantin Teodor Stănescu, Florin Vasiliu, Puiu Besoiu Metaxa( de bună seamă rudă apropiată cu fraţii sibieni, regretaţii actori Avram şi, de curând decedatul, Ion Besoiu) şi Iorgu Fuiorea  „ a interpretat ilarianta comedie a d- lui Paul Constant „ Colivia cu sticleţi”.
După un timp de zece zile, deci la 13 ianuarie 1946, la Cisnădie, a avut loc, de asemenea, o reprezentaţie prin rularea a patru filme oferite de Oficiul de Presă al Misiunii Americane.

O acţiune de largă respiraţie a avut loc în seara zilei de 13 aprilie 1946 la Teatrul Municipal, unde programul a avut următorul desfăşurător:
– Orchestra     Centrului   Instrucţiei , sub conducerea căpitanului Eremia a executat imnurile  Naţiunilor Unite.
– Conferinţă despre personalitatea fostului preşedinte american, Thomas Jefferson, ţinută de colonelul Florescu.
-Un număr de balet a fost prezentat de cuplul Nana  Dvorska-Carmen Petty.
-D-l Hândoreanu a recitat „ Poemul democraţiei”, de marele poet american, Walt Witmann.
-mai multe arii din opere au fost interpretate de Silvia Bădescu.
Seara culturală s-a încheiat  cu comedia amintită  a prozatorului Paul Constant, jucată de actorii amintiţi mai sus.

Cele două relatări sunt o dovadă foarte clară privind voinţa românilor de a-şi croi un drum nou, de a- şi stabili unele relaţii de prietenie cu un stat puternic şi democratic, acolo unde mulţi conaţionali de-ai noştri şi-au găsit o a doua patrie. Destinul nostru a fost cu totul altul şi, mergând pe linia romanului „ Adio, Europa” al scriitorului Ion D.Sârbu, membru activ al Cercului  Literar de la Sibiu, vom spune şi noi” Adio, America, adio lumea liberă şi democratică, pentru multă,
destul de multă vreme.

Prof. Gheorghe Buşoiu

Alte articole semnate Gheorghe Buşoiu, găsiţi aici:
https://andreeabooks.wordpress.com/scriitori-medieseni-2/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s