Poveşti cu ştaif : Romeo şi Julieta de Mediaş

hansotto drotloff  Drotloff, Schuster 2009 – Drotloff, Hansotto; Schuster, Günter E., Mediasch. Ein historischer Streifzug durch die siebenbürgisch-sächsische Stadt an der Kokel, Sibiu, 2009, p. 59

În centrul multor localităţi săseşti, chiar şi în cele mici ca mărime, se afla odată o clădire cu arcade exterioare, care îndeplinea funcţia pe care azi ar avea-o magazinul universal. Şi în Mediaş exista un astfel de loc, în partea sudestică a Pieţei Mari, aproape de intersecţia străzilor Schmiedgasse şi Forkeschgasse. Originile acestui masiv edificiu se pierd în negura timpurilor, dar ar putea fi totuşi datat în jurul anului 1699, fiind proiectat după planurile lui Morando Visconti. Numită de către medieşeni „magazin” (Kaufhaus), sau pe săseşte Kufes, clădirea apare în însemnările oficiale sub denumirea de carmangerie, dar adăpostea şi un magazin de fructe şi ascundea şi o pivniţă. Pe la mijlocul sec. al XIX-lea a fost demolată.

Medieşenii, cu apetitul lor către palavre şi braşoave, au inventat rapid o poveste romantică, ce a stăruit vreme îndelungată în memoria colectivă a cetăţenilor urbei. Cică edificiul cu pricina ar fi fost ridicat special în acel loc, pentru ca Michael, fiul lui Conrad von Heydendorff, aparţinând unei importante familii din oraş, să fie împiedicat să flirteze cu Susanna Hann von Hannenheim, cele două familii, fiind rivale în acea perioadă, tinerilor îndrăgostiţi le era interzisă orice legătură. Adevărată sau nu, această legendă îşi găseşte totuşi confirmarea în inscripţia unei picturi ce înfăţişează magazinul, pictură aparţinând lui Hermann Mader. Ciudat este că ulterior cineva a şters din inscripţie în două locuri doar numele lui Hannenheim.

Dacă rivalitatea celor două familii poate fi dovedită istoric, legătura dintre aceasta şi construcţia clădirii este îndoielnică. Edificiul exista deja de 150 de ani, când se înfiripa povestea de dragoste dintre cei doi tineri. Este totuşi posibil ca renovarea clădirii, prin înălţarea mansardei şi acoperirea acesteia cu ţiglă, în stilul baroc al vremii, să fi dat prilej de bârfe în oraş, clădirea mai înaltă devenind un adevărat scut în calea privirilor îndrăgostiţilor.

Oricum ar fi fost, toate strădaniile părinţilor au fost zadarnice. Căsătoria celor doi a avut loc, iar guvernatorul de mai târziu, Samuel von Brukenthal, văr cu ginerele, a preluat în numele tatălui acestuia, zestrea fetei. Rivalitatea dintre familiile Heydendorff şi Hannenheim a luat sfârşit şi a fost întemeiată o căsnicie fericită ce avea să dureze 51 de ani.
Romeo şi Julieta de Mediaş au avut astfel o poveste cu Happy End.

Traducere din limba germană în limba română : Monica Veress-Váczi

Volumul Drotloff, Schuster 2009 – Drotloff, Hansotto; Schuster, Günter E., Mediasch. Ein historischer Streifzug durch die siebenbürgisch-sächsische Stadt an der Kokel, Sibiu, 2009, există în fondul de carte al  Bibliotecii municipale St.L.Roth Mediaş şi îl puteţi lua acasă sub formă de împrumut.

Alte articole privind istoria orașului Mediaș găsiți aici : https://andreeabooks.wordpress.com/istorie/

One Comment Add yours

  1. Lăsându-i pe Romică și Iuliana lui de-o parte… Clădirea respectivă nu a fost niciodată proiectată de italianul Visconti. Oamenii lui (ca șef al inginerilor cartografi ai armatei habsburgice) au prins-o doar pentru întâia data într-un plan al orașului Mediaș. Clădirea (un fel de „magazin universal”!) a fost o hală de piață. Sigur mai veche de sf. sec. XVII, eventual cu un secol, dacă judecăm după stilistica ei arhitectonică.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s