Din documentele vremii : Şcoala „Mihai Eminescu” Mediaş şi Marea Unire

 

 

Sfinţirea drapelelor

Acţiunea tenace de documentare întreprinsă în vederea realizării monografiei Şcolii Generale nr.1 din Mediaş („Repere în timp”,1826 – 1996, Şcoala „Mihai Eminescu”), la cea de-a 170-a aniversare, ne-a prilejuit o surpriză pe cât de neaşteptată, pe atât de plăcută: e vorba de identificarea a două documente legate de Unirea de la 1 Decembrie 1918, implicată fiind şi instituţia şcolară sus-amintită. Sunt documente care vorbesc ele însele despre mult-discutatul eveniment, atât de mult legat de viaţa tuturor românilor.

Primul document este, de fapt, relatarea  unui ziar arădean ce aducea la cunoştinţa cititorilor acelui timp, un fapt cu adânci semnificaţii: sfinţirea drapelelor ce urmau să participe, împreună cu delegaţii medieşeni  şi din împrejurimi, la Adunarea de la Alba Iulia. Dar să dăm cuvântul gazetarului: 

„În 24.XI.a.c., s-au sfinţit, cu mare solemnitate, şase drapele ale legiunii române (pe margini cu broderie de aur) şi ale corporaţiilor bisericeşti. Drapelele s-au procurat din banii colectaţi din comună. Sfârşindu-se liturghia, sfinţirea se face în curtea şcolii, unde se adunase mulţime mare. Când apar drapelele mulţimea aclamează România Mare şi pe legionarii români. Actul sfinţirii îl săvârşesc părinţii: Romul Mircea, protopop şi Iuliu Crişan, capelan. Drapelele se înclină, primesc binecuvântarea. Preşedintele Consiliului Naţional Român, dr. Popp, le ia pe rând şi le predă cu cîte o cuvântare potrivită corporaţiunilor. Părintele protopop Romul Mircea foloseşte aceste clipe sfinte să trimită lui Wilson, eliberatorul celor necăjiţi, salutul poporului românesc. Dr. Dionisie Roman mulţumeşte în numele  legiunii pentru drapele şi declară că legionarii îl vor apăra cu cinste până la moarte. Căpitanul legiunii Romul Moldovan, ia jurământul legionarilor, iar corul alcătuit din legionari şi fete din Mediaş,vreo 300 de persoane, sub conducerea părintelui capelan Iuliu Crişan,cântă”Pe-al nostru steag e scris unire” şi „Deşteaptă-te ,române !”. Moment de măreţie, dar şi de duioşie totală.

Urmează o frumoasă manifestaţie pe străzile oraşului în ordine, cu drapele în frunte. Publicul ce aştepta în piaţă izbucneşte în aclamări vii şi îndelungi: ”Trăiască România Mare!”. Conductul impozant parcurge apoi şi celelalte străzi şi reîntorcându-se în piaţă, se postează în cerc, având pe stegarii călări în mijloc. Căpitanul legiunii adresează celor de faţă câteva cuvinte însufleţitoare, încheind cu ovaţii la adresa naţiunii şi marelui sfat naţional român. În fine, avocatul dr.Roman asigură saşii din comună că legiunea română va păstra cu demnitate liniştea şi ordinea”.(„Românul”,Arad,anVII,nr.31/4/17dec.1918).

Prima serbare şcolară

Al doilea document face parte din seria celor postunioniste. E, de fapt, vorba de un proces-verbal prin care (cu scrisul său caligrafic), directorul şcolii, N.Miuţă, făcea cunoscut Revizoratului Sighişoara (Inspectoratul-n.n.) modalitatea desfăşurării  primei serbări şcolare dedicate măreţului eveniment, ţinută la 1 Decembrie 1919. Directorul raportează organului ierarhic superior, întregul program al manifestării. Cităm: „Cu această cale am onoare a vă raporta că sărbătoarea naţională de la 1 Decembrie s-a ţinut, din partea şcoalei noastre, cu toată solemnitatea, având următorul program:

  1. Însemnătatea zilei explicată elevilor şi celor prezenţi din partea subsemnatului
  2. „Imn regal” cântat de corul şcoalei
  3. „Sentinela română” predată de o şcolăriţă
  4. „Glasul patriei” poezie predată de un şcolar de cl.IV
  5. „Vivat ţara mea” cântată de corul şcolarilor
  6. „Mormântul plugarului” poezie predată de un şcolar de cl.V
  7. „Feciorul lui Neacşu din Burcu” poezie patriotică predată de un elev de rep.
  8. „La arme !” cântat de corul şcolarilor
  9. „Imnul Unirii” cântat de toţi şcolarii
  10. Cuvânt de închidere                                                                                                             

Procesul-verbal relatează, totodată, despre continuarea manifestării în localitate, astfel: „ Din şcoală, toţi şcolarii merg cu drapele sub conducerea învăţătorilor la ambele bisericii, unde se serveşte „Te Deum”, iar de aici se formează, la orele 10,3o,  << conducte cu drapele >> (fiecare şcolar cu drapel) şi cântări patriotice şi unul merge pe strada Dorobanţilor, iar altul pe strada Avram Iancu; la orele 11 sosesc în Piaţa Unirii ( piaţa din centrul oraşului n.n.) Aici, corul plugarilor, intonând imnul regal ( cor mixt), deschide serbarea. Ia cuvântul dl. protopop R. Mircea şi vorbeşte foarte frumos despre însemnătatea zilei, despre trecutul, prezentul şi viitorul neamului românesc”.

  „După ce a mai vorbit şi directorul liceului „ săsesc”, corul şcolarilor a interpretat cântecul „Pui de lei”. Serbarea a continuat în piaţă cu hora, jucând afară de fraţii saşi, care nu ştiu juca, toţi cei de faţă; tineri, bătrâni, intelectuali, ţărani, soldaţi etc. Seara, a fost pusă la dispoziţia tinerilor sala mare a restaurantului „ Traube”, unde s-a aranjat o petrecere cu operetă, la care au luat parte şi intelectualii şi care a durat până la orele 2 d.m.n.”.

Documentul se încheie în felul următor: „Cu o cale am onoare a raporta că, deocamdată, pe lângă cea mai mare bunăvoinţă, această serbare, pentru noi de mare însemnătate, nu s-a putut serba, respectiv aranja mai bine. Cauzele sunt evidente.
      Rugându-vă a aproba şi a lua la cunoştinţă acest raport al meu, rămân…
      Mediaş, la 15 decembrie 1919
      Cu deosebită stimă
       Nicolae Miuţă dir.şc.”

Dincolo de valoarea lor intrinsecă, cele două documente constituie o modestă contribuţie adusă de municipiul de  pe Târnava Mare la patrimoniul istoricului eveniment.

P.S. Ţin să subliniez că cele două documente relatate se află şi în cea de a doua ediţie a monografiei amintite, cu revizuirile şi adăugirile cuvenite, lucrare ce a apărut la cinci ani după cea dintâi tipăritură, deci în anul 2001. De asemenea mai e de menţionat faptul că prezentul material a fost publicat în ziarul „ Tribuna” din data de 1 decembrie 2000.-

Prof. Livia Buşoiu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s