Pilula săptămânală : Aniversare la 130 de ani de la naştere – VICTOR PAPILIAN – Un enciclopedist al sec. XX

Deşi s-a scurs câtăva vreme de la ziua de 17 iunie a.c. zi în care, în urmă cu 130 de ani,
vedea lumina zilei cel care avea să devină unul din cele mai lucide spirite ale secolului XX, încerc să creionez în câteva rânduri aspecte din viaţa şi activitatea acestuia. Este vorba de ilustrul medic şi scriitor Victor Papilian, născut în ziua amintită a
anului 1888 la Galaţi.
Avându-şi obârşia într-o mică localitate mehedinţeană şi anume satul Broscari, Constantin Papilian, tatăl scriitorului, era obligat, prin natura serviciului, fiind medic militar, să-şi mute domiciliul dintr-o localitate în alta. Astfel că fiul Victor a fost obligat să-şi urmeze cursurile şcolare în diverse oraşe între care Turnu Măgurele, Craiova şi Bucureşti. În capitala ţării, în paralel cu stadiul de şcolarizare la Colegiul Sfântul Sava, a urmat şi cursurile de vioară la Conservatorul de Muzică şi Artă.
După absolvirea institutului respectiv a şi susţinut concerte ca angajat al Ministerului Instrucţinuii Publice ca violinist sub comanda cunoscutului dirijor Sile Dinicu. Constantin Papilian nicicum n-a fost de acord cu opţiunea fiului său în cariera muzicală, astfel că l-a determinat să-i urmeze exemplul, dedicându-se aceloraşi preocupări ale tatălui, deci intrând şi el în lumea medicală. Aşa se face că între anii
1907-1916 îl găsim pe adolescentul Victor student al Facultăţii de Medicină din Bucureşti, în anul terminal, susţinându-şi doctoratul avându-l conducător de teză pe cunoscutul profesor doctor Gheorghe Marinescu. Funcţionează ca medic chirurg la mai multe spitale din ţară, dar şi la Odesa, în Rusia, după care, pentru o lungă perioadă de timp, practic până la sfârşitul vieţii, lucrează în domeniul medical, fie ca doctor, fie pe linia învăţământului medical, parcurgând toate treptele şcolii medicale, de la preparator şi până la cea de profesor universitar, fiind între altele decan şi prodecan al institutului.
Urmare a unei pertinente şi stăruitoare cercetări ştiinţifice o constituie un număr
impresionant de lucrări extrem de valoroase pentru practica medicală. Fără nicio-ndoială, una din aceste scrieri, respectiv „Tratatul elementar de anatomie descriptivă şi topografică”,tipărit în 1923, reprezintă cartea de căpătâi a savantului, numărând până în prezent nu mai puţin de 12 ediţii, asta fiind o dovadă foarte clară a suprasolicitării de care s-a bucurat această carte, atât în
rândul personalului medical, cât şi în cel al studenţilor medicinişti.
În paralel cu activitatea ştiinţifică şi cu cea pusă în slujba sănătăţii oamenilor,
preocupările medicului Victor Papilian îmbracă şi multiple aspecte cultural-artistice.
După cum am văzut, şi în anii tinereţii, medicul savant a cochetat cu muzica,
aceasta fiind o pasiune care nu se va stinge niciodată, fiind practicată atât în perioada clujeană, cât şi în cea sibiană, iniţiind şi făcând parte din orchestrele de cameră din cele două localităţi ardelene. În acest sens trebuie amintit faptul că, în oraşul de pe Dealul Feleacului, împreună cu muzicologii Zeno Vancea şi G. Vâlsan pun bazele înfiinţării Filarmonicii „Gheorghe Dima”.
Se întâmpla acest lucru în anul 1920, an în care editează şi revista „Clujul medical”.
Dar magnetul care l-a atras cel mai mult a fost zona
literaturii,îndeosebi procesul creaţiei, savantul devenind unul din cei mai prolifici scriitori din deceniile 3-4-5 ale secolului trecut. Lunga listă de volume de povestiri, nuvele, piese de teatru, romane, memorii sunt o elocventă dovadă în acest sens. Enumerăm doar câteva din cele peste 25 de volume publicate. Nuvele: „ Generalul Frangulea”, Cluj, 1925 ( debutul literar), ,, Sufletul lui Faust”, Cluj, 1928, „De dincolo de râu”, Craiova, 1938, „Manechinul lui Igor”, Bucureşti, 1943, romane : „ Ne leagă pământul” Bucureşti, 1926;„ Fără limită”, Bucureşti, 1937,dramaturgie: „Un optimist incorigibil, Cluj, 1934, ,,Nocturnă”, Bucureşti, 1934. De menţionat că, în oraşul de pe Cibin, Victor Papilian a publicat volumele : „ Cerurile spun”, teatru, 1934, apoi, în perioada de refugiu, lucrările: „Cu steagul înfăşurat, amintiri de la evacuarea Clujului”, 1941;„ Teatru”, 1945
Mai multe scrieri ale prozatorului-dramaturg au văzut lumina tiparului după ce Victor Papilian a părăsit această lume. Au mai apărut, prin urmare, postum : „ Amintiri din teatru”, 1968. Aceasta este o lucrare memorialistică ce cuprinde două părţi: o parte cu amintiri de pe timpul când era directorul Operei şi o a doua de pe când funcţiona ca director al Teatrului Naşional, ambele instituţii din oraşul de pe Someş. I-a mai apărut romanul fluviu „ Chinuiţii nemuririi”, vol. I, 1976, vol. II, 1981, vol. III, 1986, întreaga trilogie publicată în Editura „ Ramuri” din Craiova. Este incontestabil meritul Editurii ,,Dacia” din Cluj de a readuce în actualitate o mare parte din creaţiile medicului scriitor, după cum urmează: l. „ Teatru” 1975,cuprinzând
piesele : „A trecut”, „Simona sau prinţul consort”, „ Autorul huiduit” şi „ Biserica din slăvi”. „ Bogdan infidelul”,1982, roman istoric, „ Coana Truda” roman şi nuvele bărbiereşti”, 1988, cu o temă „ din lumea pitorească a periferiei sociale” ( Constantin Cubleşan). Tot în anul 1988 a mai apărut „Lacrima”, Editura „Minerva”, un volum de nuvele fantastice şi de amintiri din teatru.
În toată această acţiune de conturare a personalităţii lui Victor Papilian, de a face cunoscută publicului cititor activitatea sa plurivalentă, un rol foarte important, primordial am putea spune, l-au avut trei critici şi istorici literari, toţi trei foşti absolvenţi ai Facultăţii de Filologie din Cluj: Constantin Cubleşan, Mircea
Popa şi Titus Bălaşa. O mare parte din creaţiile scriitorului au apărut în mai toate publicaţiile literare din ţară ca: „ Universul literar” şi “Revista Fundaţiilor Regale”, ambele din Bucureşti, „ Gândirea” şi „ Darul vremii”( înfiinţată de Victor Papilian ), din Cluj, „Pagini literare” din Turda.
În revista medieşeană „ Lanuri” ( 1933 – 1939), scriitorului clujean i-a fost publicat un fragment din romanul„ Fără limită”( Lanuri, III, nr. 5-6, 1936, p. 239-243 ). Acesta a fost „ omul orchestră” Victor Papilian care, pe tot parcursul vieţii, a avut o sumedenie de preocupări, de iniţiative, de ocupaţii pe care le-a îndeplinit cu sârg, cu tenacitate şi deosebită competenţă. Nimic cu anasâna, nimic impus, ci totul cu dăruire şi cu imbold lăuntric, cu dorinţa de a aduce semenilor bucurie şi sănătate, o sănătate nu numai fizică, dar şi una spirituală.
Surse bibliografice:
Victor Papilian, „ Coana Truda…” Ediţie îngrijită şi tabel cronologic de Cornelia Papilian şi Constantin Cubleşan, prefaţă de Constantin Cubleşa, Editura Dacia Cluj-Napoca, 1988; Victor Papilian, „Lacrima” nuvele fantastice, amintiri din teatru, antologie de Mircea Popa şi Cornelia Papilian. Text stabilit, prefaţă tabel cronologic şi note de Mircea Popa.
Alte articole semnate Gheorghe Buşoiu găsiţi aici :  https://andreeabooks.wordpress.com/scriitori-medieseni-2/
Volumele savantului – scriitor Victor Papilian se găsesc în fondul de carte al Bibliotecii Municipale “St.L.Roth” Mediaş, iar cei interesaţi le pot lua acasă sub formă de împrumut.
Acest articol a apărut în Tribuna Sibiului, 8 august 2018.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s