Pilula săptămânală : Raporturile medicului – scriitor Victor Papilian cu oraşele Sibiu şi Mediaş

Lanuri

După cedarea  Ardealului de Nord în anul 1940, Facultatea de Medicină din Cluj şi-a luat drumul spre oraşul de pe Cibin, iar  profesorul  şi decanul Victor Papilian, asemănător unui vajnic conducător de corabie şi-a urmat ,, nava” în pribegie. Aici, în Sibiu, în cei câţiva ani de refugiu, medicul –  scriitor, care era şi un mare iubitor de muzică instrumentală şi de teatru, s-a integrat perfect  în ambianţa culturală a noului burg, o atmosferă elevată ce a luat naştere şi s-a dezvoltat rapid şi prin mutarea în oraşul de pe Cibin şi a Facultăţii de Litere şi Filozofie de pe malul Someşului, dar şi prin constituirea Cercului literar de la Sibiu.

Aici Victor Papilian a repetat întreprinderea realizată în oraşul de pe Dealul Feleacului,  în sensul că şi aici a fost factorul determinant ce a dus la înfiinţarea unei orchestre simfonice, alcătuită din studenţi, a unei echipe de teatru şi a organizării unui cenaclu literar format din studenţii medicinişti. Orchestra şi echipa de teatru sunt, pesemne,  germenii din care au luat fiinţă  celebrele instituţii de cultură de astăzi, Teatrul Naţional ,,Radu Stanca” şi Filarmonica de Stat din Sibiu. De bună seamă că şi Facultatea de Medicină sibiană, purtând în prezent pe frontispiciu numele doctorului scriitor, îşi are pe undeva punctul de pornire în Facultatea de Medicină din Cluj, exilată în cetatea sibiană, după cum am menţionat.

Oraşul Sibiu mai este important pentru savantul scriitor şi pentru faptul că aici i-au mai fost tipărite trei cărţi, două de teatru şi cea de a treia de memorii, inspirată aceasta din drama expulzării din Cluj, dar şi pentru că, o perioadă de timp, face parte din colegiul de  redacţie al revistei „ Luceafărul”, alături de poetul Mihai Beniuc, criticul Olimpiu Boitoş, de loc din Blăjel ş.a.

În afara pornirilor şi multelor iniţiative, înşiruite într-un articol precedent, cărturarul Victor Papilian a mai avut o calitate, una ieşită din comun: deşi era suprasolicitat în universul medical, în lumea teatrului, în mediul muzical, în procesul creaţiei literare,  medicul – scriitor a găsit şi timpul necesar pentru a-şi populariza scrierile, pe ale sale şi pe ale altor scriitori, încercând construirea unor punţi de legătură între creatori şi beneficiarii operelor acestora, cititorii. El a fost, pe această linie, un animator incorigibil, stabilind şi cultivând conexiuni cu mai multe reviste de cultură, printre care şi cu cea medieşeană ,,Lanuri” şi organizând, împreună cu aceste publicaţii interesante şezători literare în  mai multe localităţi îndeosebi din perimetrul Ardealului.

În arhiva revistei ,,Lanuri”, am aflat  un număr de trei scrisori al căror autor este Victor Papilian, care vorbesc ele însele despre relaţiile acestuia cu gruparea ,, Lanurilor”. Toate trei poartă antetul Societăţii Scriitorilor Români din Ardeal, de pe strada Stroescu nr. 18, al cărei preşedinte era scriitorul clujean, el avându-şi, de altfel, şi propria-i locuinţă la aceeaşi adresă.

Una din epistole, fiind datată în 9 XI 1936 era foarte importantă pentru statutul celor doi protagonişti ai publicaţiei medieşene, directorul Mihai Axente şi poetul George Popa întrucât erau anunţaţi că, în urma adunării generale a ASRA ( Asociaţia Scriitorilor Români de Ardeal,n.n.), cei doi scriitori vor fi primiţi ca membri ai acestei organizaţii scriitoriceşti, propunându-le, în acest sens, ,,o şezătoare la Mediaş, pentru Sâmbătă 29 XI sau Duminică 30 XI 1936, a Societăţii noastre, împreună cu gruparea Dv.” Prin cartea poştală din ziua de 17 III.1937, scriitorul Victor Papilian îi invită pe cei doi medieşeni la o manifestare similară  la Tg. Mureş în data de 27 III, oferindu-se chiar să suporte o parte din cheltuielile de deplasare. Din scrisoarea din 10 VII 1937 deducem că este vorba de ivirea unei situaţii care-i provoacă scriitorului de pe Feleac oarecare supărare determinată de felul în care i-a fost recenzat un roman de-al său de către unul din redactorii revistei. Probabil în discuţie este romanul ,, Fără limită”, care a văzut lumina tiparului în acelaşi an şi care a fost comentat de criticul Nicolae Albu, cronicarul publicaţiei în revista ,, Lanuri”, anul  IV, nr.3, 1937, p. 138-141.

O întâlnire specială cu cititorii s-a petrecut în oraşul Dumbrăveni, pe malul Târnavei Mari într-o marţi în anii deceniului al IV-lea. La şezătoare participau mai mulţi scriitori din cele trei centre transilvane: Clujul, Sibiul şi Mediaşul. George Popa, pe lângă talentul incontestabil de poet pe care-l avea, era şi un atent şi fin observator al mişcării literare a acelei vremi. El  ne povesteşte despre o întâmplare anecdotică ai cărei protagonişti au fost: un clujean – Victor Papilian, un sibian-Paul Constant şi un medieşean-George Popa. E vorba despre o întâmplare care a fost publicată în ziarul judeţului din acea perioadă şi, pentru amuzamentul pe care-l degajă, o redăm din nou integral: ,, Paul Constant, autorul printre altele al unui roman ,,Râia”, premiat de Academie, e un mare causeur ( priceput la vorbă n.n.).Fiind colonel, dădea pe amintitul roman invariabilul autograf:,, primeşte, cititorule, un roman cu scabie de la un scriitor cu sabie”. O şezătoare la Dumbrăveni:/ Victor Papilian, Ion Agârbiceanu, Olimpiu Boitoş, Mihai Axente, Paul Constant şi alţii/.Pe drum ajung cu Paul Constant la o ciorovăială  aprigă. Îl strigă pe Victor Papilian, preşedintele scriitorilor din Ardeal:

– Domnule preşedinte, eu înţeleg că suntem cu toţii scriitori, dar nu înţeleg ca un căprar ca ăsta/eu/să se tragă de curea cu un colonel. Rog luaţi măsuri!

Victor Papilian, bonom:

– Am luat deja. La şezătoarea aceasta, căprarul va citi după colonel. Ceea ce nu s-a întâmplat, fiindcă Paul Constant, venea cu schiţe vesele, era pus mai întotdeauna să citească după ce poeţii ameţeau lumea cu versurile lor.” ( Tribuna Sibiului, anul I, nr.82, 1968, mai p.3).      Desigur, era o şarjă amicală întrucât cei doi scriitori erau foarte buni prieteni, Paul Constant, fiind extrem de afectat la înmormântarea lui George, unde a participat, la Mediaş, cu mai mulţi scriitori sibieni. Se întâmpla acest lucru în toamna anului 1972.

Acelaşi poet de care fu vorba, într-un studiu –bilanţ cu aplecare asupra literaturii transilvănene din prima jumătate a secolului trecut, despre Victor Papilian spune următoarele: ,, …d-sa e una din cele mai puternice expresii epice ale literaturii moderne. Scriitor în mai toate genurile literare, a debutat în roman sub pseudonimul Sylviu Rolando, nume foarte romantic pentru realismul pe care îl va arăta mai târziu în scrierile sale. A trecut apoi în teatru unde a realizat câteva lucrări trainice şi a poposit în nuvelă, genul său preferat pe care l-a realizat cu mijloace deosebite” ( George Popa, Literatura ardeleană de azi, Editura ,,Lanuri”, Mediaş, 1939, p. 27-28). Fără îndoială,  lanuristul George Popa l-a intuit perfect pe medicul-scriitor, acesta înscriindu-se în coordonatele literaturii noastre cu opere remarcabile –

P.S. Îmi dau şi eu cu părerea, poate n-am dreptate sau poate am. Pe Aleea Celebrităţilor, şi anii trecuţi, dar şi anul acesta , cu ocazia Festivalului de Teatru şi Circ (mai mult de circ),  au fost imortalizate  nume de artişti, unele cunoscute, altele mai puţin sau deloc cum sunt: Hideki Noda, Ohad Naharin, Rimas Tuminas etc. Poate ar avea loc aici şi unele nume româneşti, bunăoară, chiar Victor Papilian, nu ? Cu atât mai mult cu cât de la naşterea medicului-scriitorului-artist s-au împlinit 130 de ani.

Alte articole semnate Gheorghe Buşoiu găsiţi aici :  https://andreeabooks.wordpress.com/scriitori-medieseni-2/

Acest articol a apărut în Tribuna Sibiului, 13 august 2018 :

http://www.tribuna.ro/stiri/actualitate/raporturile-medicului-scriitor-victor-papilian-cu-orasele-sibiu-si-medias-137358.html

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s