Cartea de Onoare a membrilor comunității evanghelice Mediaș, combatanți în Primul Război Mondial (I)

În august 2014 s-au comemorat o sută de ani de la izbucnirea Primului Război Mondial. O dată cu înfiorătorul măcel dintre anii 1914-1918, războiul a intrat într-o nouă fază, omenirea găsind atunci mijloace mult mai teribile de ucidere a soldaţilor vrăjmaşi şi de provocare de daune dintre cele mai grave civililor necombatanţi. Ajunge dacă ne gândim doar la războiul purtat pe calea aerului, cu avioane de luptă, la bătăliile cu submarine de război, din mările şi oceanele lumii sau la gazul cloros folosit pe frontul de vest. Michael Kroner scrie în articolul său din „Siebenbürgische Zeitung”, în numărul din 1. august 2014: „Până la sfârşitul războiului s-au înrolat în război în total aproximativ 45 de milioane de bărbaţi. Din aceştia, aproximativ 9,4 milioane au pierit în luptă. În timpul războiului au avut loc nenumărate bătălii sângeroase, mai ales bătălii de poziţie. … Puterile Centrale (Austro-Ungaria şi Germania) au suferit masive pierderi umane şi materiale, au avut de plătit enorme pagube de război şi au pierdut teritorii considerabile. Monarhiile de Habsburg şi Hohenzollern s-au prăbuşit, iar în urma căderii Imperiului Austro-Ungar s-au format state naţionale. … Putem considera acest război ca pe catastrofa originară a sec. XX., care a influenţat fundamental cursul istoriei până în zilele noastre”. În articolul său, Kroner face şi o sinteză a tributului de sânge plătit de către saşii ce trăiau atunci în Regatul Ungariei: „Deja în primul an al războiului erau 17.666 de saşi pe câmpul de luptă, iar la sfârşitul lui, numărul acestora se ridicase la 37.533, atât ofiţeri, cât şi soldaţi, care luptau pe mai multe fronturi. Raportând la totalul de 230.000 de locuitori saşi, procentul de combatanţi era mare. Dintre cei mobilizaţi pe front, 4850 au căzut în luptă, sau au fost daţi dispăruţi, iar 4669 au fost răniţi”.

Nouă, celor de astăzi, ne este greu să reconstituim atmosfera de înalt patriotism, care domnea în acele vremuri în rândurile populaţiei şi a celor mobilizaţi, fie că vorbim de tineri recruţi sau de bătrâni veterani. Li se inoculase tuturor ideea că sunt chemaţi să îndeplinească o datorie de onoare, aceea de a-şi apăra patria atacată de duşmani. În realitate însă au fost sacrificaţi fără milă într-o luptă acerbă pentru supremaţie geopolitică. La fel ca fiecare sat şi oraş transilvan, şi oraşul nostru natal, Mediaş, a avut numeroase victime ale războiului – 93 de morţi, care, fie au pierit în timpul luptelor (sau au căzut, cum se mai spune, minimalizând tragedia), fie nu au supravieţuit rănilor sau bolilor, fie au dispărut fără urmă, nemaiştiindu-se nimic despre soarta lor.

Eu, Albert Klingenspohr, asemenea celor din generaţia mea, am trăit cel de-al Doilea Război Mondial, copil fiind, iar despre Primul am auzit doar câte ceva sau am citit mai târziu. În ambele războaie însă au fost implicaţi direct membri ai familiei mele şi cunoscuţi. Îmi amintesc vag despre Muzeul Alt-Mediasch şi, ceea ce-mi vine în minte, este îmbrăcămintea lui St. L. Roth expusă acolo. Aceasta, conform unor documente descoperite recent, s-ar fi aflat într-o încăpere numită „Sala eroilor”. Însă despre „Cartea de onoare a combatanţilor dintre 1914-1918, din comunitatea Bisericii Evanghelice A. B. Mediasch”[1], nu-mi amintesc să o fi văzut acolo.

În timpul muncii de arhivare şi conservare de documente, fotografii şi date, la Asociaţia Locului Natal Mediaş, ne-a atras atenţia „Cartea de onoare”, care, în urma evenimentelor dramatice din 1944, s-a pierdut în uitare.[2] Datorită faptului că memoria multor concetăţeni de-ai noştri este păstrată acolo prin date şi fotografii, s-a luat decizia de a o conserva cu mijloace moderne, prin digitalizare, pentru a o transmite generaţiilor viitoare.

Povestea „Carţii de onoare” nu e cunoscută nici până astăzi, dat fiind faptul că multe izvoare, printre care actele din prezbiteriu, nu au putut fi încă pe deplin evaluate. Aşa cum se întâmplă de multe ori în istorie, „Cartea de onoare” a fost meritul fundamental al unui singur om, învăţătorul şi prezbiterul  Michael Braisch, care s-a dăruit cu dragoste acestui proiect. Despre viaţa lui nu ştim prea multe. S-a născut în 1866 la Cisnădioara şi a murit în 1940 la Mediaş. Aici a fost din 1898 învăţător la Şcoala de fete, apoi, din 1918, la Şcoala populară. A făcut parte din prezbiteriul din Mediaş, în ale cărui protocoale apare ca secretar între anii 1920-1930 şi a avut merite incontestabile la întemeierea Muzeului Alt-Mediasch.

Michael Braisch şi-a pierdut fiul de 19 ani în acest război teribil. Poate de aceea a devenit „spiritus rector” al proiectului de realizare a memorialului închinat eroilor medieşeni din Primul Război Mondial. În prefaţa din 1936 a primului volum al „Cărţii de onoare”, Braisch nota: „Lucrarea de faţă este departe de a fi atotcuprinzătoare, din cauza faptului că s-a început şi s-a încheiat cu mult timp după Războiul Mondial. Primele însemnări ar fi trebuit făcute imediat după război. Curând după prăbuşirea monarhiei austro-ungare şi a Unirii Transilvaniei cu România, Preasfinţia Sa, preotul Carl Römer, a avut iniţiativa unei asemenea lucrări, dar, din păcate, nimeni nu s-a arătat dispus să ducă la îndeplinire o asemenea misiune, grea, dar folositoare. Noi înşine eram profund copleşiţi de marile evenimente ce aveau loc ulterior războiului, iar în timpul desfăşurării acestora, puţini s-au mai gândit să scrie istorie. Aşa se face că au trebuit să treacă ani, până să începem să strângem la un loc poveştile medieşenilor participanţi la marele Război”.

Încă din 1918, imediat după sfârşitul războiului, prezbiteriul a hotărât ca: „Numele tuturor celor din comunitatea noastră, care au luat parte la război, va fi trecut într-o “Carte de onoare”, ca semn al recunoştinţei noastre şi spre amintirea generaţiilor viitoare. În memoria celor căzuţi în luptă, vom aşeza o placă memorială în biserica noastră”[3]. Dintre aceste două proiecte, prezbiteriul l-a ales pentru început pe cel de al doilea şi, imediat, chiar în acelaşi an, prezbiteriul a stabilit locul şi, după o expertiză de specialitate, forma pe care urma să o aibă placa memorială. Fondul bănesc constituit special în acest scop, număra în scurt timp 800 de coroane însă a trebuit să se aştepte până în 1927 realizarea acestui proiect. În Duminica Paştelui din anul 1927, la 17 aprilie, a fost aşezată placa memorială, pe peretele de nord al corului, după o slujbă religioasă la care au luat parte numeroşi membrii ai comunităţii. Realizarea arhitectului Fritz Haner şi a cioplitorului în piatră Albert Klingenspohr, a fost mult lăudată apoi în Mediascher Zeitung.

Placa comemorativă cuprinde lista cu numele victimelor războiului, împreună cu cele mai importante informaţii privind locul lor de baştină şi destinul pe care l-au avut. Era logic, deci, ca primele pagini ale „Cărţii de onoare” să fie consacrate tot acestora. S-a reuşit acest lucru. S-au strâns fotografii care-i înfăţişau aproape pe toţi, rezultând în acest fel două albume foto. Pe copertă figura titlul: „Cartea de onoare a comunităţii Bisericii Evanghelice A. B. Mediaş, din Războiul Mondial 1914-1918”. Fiecărei persoane i-a fost consacrată câte o pagină pe care se afla fotografia sa, sub care, cu scris caligrafic, erau notate câteva rânduri despre viaţa sa. Primul volum cuprinde 50 de persoane, aceştia fiind cei căzuţi în război. Șase dintre ei nu au fotografii. Volumul al doilea conţine fotografii şi date ale unui număr de 28 de bărbaţi, care au pierit în urma rănilor primite şi ale altor 15 daţi dispăruţi. Din cei 43 prezenţi în al doilea volum, patru nu au fotografii. Albumele trebuie că au fost munca învăţătorului Michael Braisch, care pe ultima pagină a volumului al doilea, a consemnat: „Alcătuite de M. Braisch în ultimul sfert al anului 1931”.

În perioada următoare, Braisch a adunat mai departe, atât cât a mai fost posibil, date despre combatanţii originari din Mediaş sau care au avut vreo legătură cu oraşul. Şi această muncă, deloc uşoară, s-a întins de-a lungul mai multor ani. Despre experienţa acumulată în timpul convorbirilor legate de război, cu oamenii, scrie în prefaţa la primul volum: „Ceea ce am adunat în paginile acestei cărţi, exprimă mult mai autentic locul pe care îl are războiul în destinul fiecărui individ, decât apare el în jurnalele oficiale de război din gazete. De multe ori nu am reuşit să obţinem o relatare, fie din cauza lipsei de înţelegere, de încredere sau pur şi simplu din cauza refuzului unora”.

[1] Ehrenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mediasch der Kriegsteilnehmer am Weltkrieg 1914-1918, 2 volume, păstrate în două exemplare in Arhiva Parohiei Evanghelice Mediaş

[2] Afirmaţia este strict valabilă pentru medieşenii din diasporă, cât si pentru cei din Consiliul de conducere a Asociaţiei Locului Natal Mediaş preocupaţi de istorie. La Mediaş, a existat un plan de a digitaliza cartea cu ani in urmă, dar nu s-a materializat la vremea respectivă (Helmuth Julius Knall, comunicare privată).

[3] Mediascher Zeitung, Nr. 60 din 26 iulie 1919, p.1.

Albert Klingenspohr
 Hansotto Drotloff

Traducerea în limba română a studiului și anexelor de Monica Buşoiu

Studiu publicat în volumul 1918 – 2018 Mediașul și Marea Unire. Studii, este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului României prin Forumul Democrat al Germanilor din România, Forumului Democrat al Germanilor din Mediaș, Asociației Istoricilor din Mediaș, Colegiul Tehnic “Mediensis” Mediaș, Liceul Teoretic “Stephan Ludwig Roth” Mediaș și Primăriei Municipiului Mediaș.

1918
1918 – 2018 Mediașul și Marea Unire. Studii – Mediaș: Crisserv, 2018.

Pentru cei interesați, volumul îl găsiți la Biblioteca Municipală “Stephan Ludwig Roth” Mediaș.

Fotografiile provin din arhiva Heimatgemeinschaft Mediasch eV şi nu pot fi folosite fără acordul acesteia.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s