Pagini contemporane – Gheorghe Felder

emailul, salconserv, parcul  2015 016

Să mă citeşti cu gândul că sunt ascuns în tine
Şi primul vers e-arcuşul vibrându-te-nadins,
De s-a-mplinit mirajul, întoarce-te spre mine,
Şi simte-mă, făclie ce-n bine s-a aprins.

Ca să supunem ora ce ne conduce paşii
Pe-acest suiş continuu şi grabnic şi deplin
Să ţinem straşnic cârma, aşa precum plutaşii
Pe râuri iuţi de munte cu străşnicie-o ţin.

Şi teama de prăpăstii să nu ne-oprească-n cale,
De-o fi să cad, căderea găseştemi-o cu rost.
Vor trece alţi, mai vrednici, spre culmile astrale
Dar pentru-aceştia, treaptă urcuşului le-am fost.

Gheorghe Felder – Pagini contemporane. Culegere de versuri  şi proză a cercurilor literare din regiunea Braşov, 1965, p. 56

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s