Aniversare Helmuth Julius Knall, profesor, scriitor medieșean

S-a născut la 19 aprilie 1957, în orașul Mediaș. După studiile elementare și liceale la Liceul Axente-Sever din orașul natal, se specializează la Facultatea de Istorie-Filozofie din cadrul Universității Babeș Bolyai din Cluj Napoca. Anul 1982 este cel al absolvirii, când se și încadrează ca profesor de istorie la liceul pe care-l terminase. După o întrerupere de patru ani (1986-1990), când a funcționat ca profesor la Școala generală din Șoroștin, revine pentru încă 10 ani la același liceu. Începând din anul 2000, este profesor la Liceul Stephan Ludwig Roth, unde se află și în prezent.

Încă din primii ani după absolvirea studiilor, a manifestat deosebit interes pentru istoria locala. Astfel, lucrarea de diplomă a avut ca temă Mediașul medieval, iar lucrarea pentru susținerea gradului I : Contribuții la istoria orașului Mediaș, în secolele XIII – XVII. Ambele disertații au fost realizate sub conducerea profesorului universitar Nicolae Edroiu.

Împreună cu profesorul de istorie Vasile Mărculeț, a inițiat, în anul 1997, înființarea Asociației Istoricilor din Mediaș, în care profesorul Helmuth Knall a îndeplinit funcția de vicepreședinte. În această calitate s-a preocupat de valorificarea informațiilor de istorie locală și națională prin publicarea mai multor volume legate de existența românilor și a celorlalte etnii din această zonă.

Profesorul Helmuth Knall a inițiat și organizat mai multe aniversări istorice precum :

  • 400 ani de la moartea umanistului Christian Schesaeus (1985);
  • 400 ani de la prima atestare documentară a Școlii din Șoroștin (1989);
  • 400 ani de la întemeierea Liceului St.L.Roth (1994);
  • 100 ani de la nașterea savantului Hermann Oberth (1994) etc.

Până în prezent prof. Knall are publicate numeroase studii și articole publicate în diferite reviste și cărți de specialitate din țară, studiile lui fiind de o reală importanță pentru istoria locala.

Volumele îngrijite de prof. Helmuth Julius Kanll le găsiţi în fondul de carte al Bibliotecii municipale St.L.Roth Mediaş şi le puteţi lua acasă sub formă de împrumut.

Bibliografie : Buşoiu Gheorghe şi Lucian Giura “Profiluri medieşene”, Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s