Aniversare protopop Ştefan Moldovan, cel mai activ paşoptist român de la Mediaş

3       1   2

Marele revoluţionar a venit pe lume la 6 august 1813, în familia unui preot din Ciugudul de Câmpie de lângă Luduş. La Blaj şi-a făcut ultimele două clase de liceu, apoi la Cluj a urmat cursurile liceului academic piarist. În 1836 episcopul Ioan Lemeny îl numeşte profesor de matematici la liceul din Blaj. Căsătorindu-se în 1839, a trebuit să părăsească seminarul, primind parohia din Ghirişul Arieşului (azi Câmpia Turzii).
Pentru hărnicia şi priceperea dovedite în îndeplinirea îndatoririlor ca preot, episcopul Lemeny îl numeşte protopop de Mediaş la doar treizeci şi cinci de ani. Aici ia parte cu cea mai mare forţă la pregătirea şi desfăşurarea revoluţiei din Transilvania.

La 3 noiembrie 1848, Comitetul permanent de la Sibiu îl numeşte viceprefect al Prefecturii Mediaşului şi Sighişoarei şi al celor treizeci şi două de sate din fostul Comitat al Albei. După un timp este numit Comisar al Cetăţii de Baltă, alături de Şt. L. Roth, lăsându-şi soţia şi pe cei patru copii în grija străinilor.

În ianuarie 1849, datorită atrocităţilor armatelor maghiare, Ştefan Moldovan este nevoit să ia drumul pribegiei. Se îndreaptă spre Sibiu de unde se întoarce la Grindu şi stă până în 1852 când pleacă la Haţeg, unde ocupă funcţia de vicar până în 1857. Începând din acest an şi până în 1900, când se retrage din viaţă, funcţionează ca înalt prepozit şi canonic la Episcopia din Lugoj.

Cu toate că a petrecut o scurtă perioadă din viaţa sa la Mediaş, personalitatea lui Ştefan Moldovan, a rămas marcantă pentru locuitorii oraşului de pe Târnava Mare , atât prin bogata sa activitate bisericească cât şi prin cea revoluţionară. A fost nu numai un înalt prelat şi înflăcărat revoluţionar, dar a avut şi preocupări pentru elaborarea unor scrieri. Ca membru fondator al Astrei răspunde prompt la cerinţele revistei „Transilvania” pentru istoria naţională prin mai multe lucrări istorice şi memorialistice.
Protopopul Ştefan Moldovan a fost şi un pasionat bibliofil şi colecţionar de documente istorice, posedând o bibliotecă de circa 1500 volume şi documente. Toate cele de mai sus configurează personalitatea unui învăţat şi a unui luptător militant pentru drepturile şi libertăţile românilor.

 

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

    Picture          Picture 001

Celor interesaţi de cercetarea volumelor  privind viaţa şi activitatea  protopolului  Ştefan Moldovan consultaţi fondul de carte existent al Bibliotecii municipale Stephan Ludwig Roth din Piaţa Regele Ferdinand I, Nr.1, Mediaş.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s