Aniversare Gheorghe Felder, scriitor medieşean

emailul, salconserv, parcul  2015 016

Poetul şi prozatorul Gheorghe Felder s-a născut la Ploieşti (Prahova) în 24.02.1939 şi a decedat în ziua Anului Nou din 1995, la Mediaş. Datorită afinităţilor sale literare, a fost numit instructor cultural la Casa Armatei din Mediaş, un sprijin hotărâtor în acest sens l-a avut din partea directorului aceste instituţii Ion Băduleasa, el însuşi autor al unor plachete de versuri.
Gheorghe Felder a condus Cenaclul literar Octavian Goga  începând din anii ’70 şi până la moartea sa, organizând manifestări literare diverse ca: şezători şi întâlniri cu reviste literare din Transilvania şi Banat precum: Astra (Braşov), Vatra (Tg. Mureş), Tribuna şi Steaua din Cluj, Orizont (Timişoara), Luceafărul (Bucureşti) etc.
Demn de reţinut e faptul că, datorită conducerii sale, precum şi acela că funcţiona într-un cadru organizat, pe lângă Biblioteca Municipală Mediaş, Cenaclul literar  Octavian Goga, ca structură organizatorică şi desfăşurare, era unul din cele mai puternice forme de acest gen din ţară. Şedinţele de cenaclu erau reflectate în rubrica Cronică la cenaclu, publicată lunar în ziarul Tribuna Sibiului. De asemenea, lunar, producţii ale cenacliştilor vedeau lumina tiparului în pagina Tribuna literară şi artistică, aceluiaşi ziar.
Debutul literar al lui Gheorghe Felder s-a produs mai întâi în şedinţele cenaclului, după care în paginile ziarului judeţean.
Cea mai frumoasă realizare literară a lui Gheorghe Felder a constituit-o publicarea nuvelei La braţ cu o dorinţă în revista Viaţa Românească.

Clopote albe
Bing! Bang!
O mână a întârziat peste vibraţia aerului. Dangătele răsunau absurd, ca un început de adolescenţă. Se trezea omul în pustiul crud al ierbii uluite. Visam dimineaţa cu ochii verzi, ca o iluzie.
Bing! Bang!
– Scoală-te somnorosule!
Bing! Bang!
Un sunet duios strivindu-mi pleoapele şi timpul meu tânăr prea greu pentru atâta lumină.
– Mamă! Ce farmec izbucneşte ziua!
Bing! Bang!
– Hai, scoală-te! Azi e ziua morţilor. Trebuie să mă duc la taică-tău la cimitir.
Bing! Bang!
Cineva se mişcă-n mine din adâncul pământului şi aerul votează departe, ca o pălărie înălţată sub cer.
– Tăticule, tu eşti mai înalt decât omul. N-ai vrea să-mi dai mie steaua aceea?
Bing! Bang!
– Hai, n-auzi? Scoală-te o dată că doar nu eşti mort. Până mă întorc să faci paturile! Ţi-am lăsat mâncarea pe masă.
Bing! Bang!
– Ce coşciug frumos au, tu. Biata femeie! O fi cheltuit o grămadă de bani. Ţi se rupe inima de copilul acela, noroc că nu pricepe încă.
Bing! Bang!
– Tăticule, tu ajugi departe. Când voi fi mare ai să-mi dai o pălărie cât a ta să acopăr tot cerul?
Tata a vrut să spună ceva, dar cerul vibra într-un dangăt prelung şi acolo, foarte departe, mai înalt decât tata s-a aprins o lumănare.
Bing! Bang!
– Încă nu te-ai terzit, copil rău ce eşti? Nu-ţi dai seama că-mi amărăşti viaţa?
Bing! Bang!
– Ba m-am trezit mamă. Sunt treaz, mamă. Azi e ziua morţilor, nu-i aşa? Unde e pălăria tatii, mamă? Dă-mi-o!

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s