Christian Schesäus – unul dintre cei mai de seamă scriitori umanişti din Transilvania din secolul al XVI-lea

bis dupus 002
Casa Parohiala din Dupus – locul unde Christian Schesäus si-a inceput celebra lucrare Ruinae Pannonicae.

Umanistul sas s-a născut la Mediaş în anul 1535 într-o familie de patricieni saşi.
Viitorul poet urmează studiile gimnaziale la Braşov, la Schola Honteriana în fruntea căreia se afla atunci umanistul Valentin Wagner căruia, mai târziu, poetul îi va dedica una din scrierile sale. Continuă clasele superioare la Bartfeld, în Zips, unde îl are, printre alţii, ca profesor, pe cunoscutul reformator Leonhardt Stöckel (Johannes Sommer, „Christian Schesaeus. Scrieri alese. Poezia latină din epoca Renaşterii pe teritoriul României”, Introducere de Traian Diaconescu, Editura Junimea, Iaşi, 1988, p. 145.)

După finalizarea studiilor se întoarce în Transilvania şi Sinodul din 6 februarie 1561 îl desemnează pastor în localitatea Dupuş, locul unde a creat capodopera Ruinae Pannonicae. În 1569 devine pastor la Mediaş unde, pentru un deceniu, îşi continuă creaţia sa literară. În 1571, a tipărit, la Wittenberg, editio princeps a epopeei sale pentru care a fost laureat de Ştefan Bathory, voievodul Transilvaniei. Ca răspuns, poetul îi va dedica unele din operele sale. La sinodul desfăşurat la Biertan în anul 1580, Christian Schesäus rosteşte o celebră cuvântare despre cursul Reformei în Transilvania, una dintre cele mai frumoase creaţii în proza umanistă transilvană.

Moare de ciumă la 30 iunie 1585, iar rămăşiţele pământeşti sunt adăpostite în cripta aflată în incinta Bisericii „Sfânta Margareta” din Mediaş, în stânga corului. Alături de stema familiei sale, pe piatra funerară este inscripţionat şi un epitaf în versuri latineşti în care este slăvită memoria poetului: „Epitaphium in obitum reverendi et clarissimi Domini Christiani Schesaeus pastoris Mediensis et p/oetae/l/aureati qui obiit A/nno D/omini die iulii XXX” (George Togan, „Christian Schesäus. Umanistum patriot”, în „Manuscriptum”, an…, 1985, nr. 3, p. 105).

Christian Schesäus este autorul unor opere remarcabile:
– “De Resurrectione mortuorum…, Elegiae quator”, Wittenberg, 1563;
– “Ruinae Pannonicae”, Libri quator, Wittenberg, 1571;
– “Elegiae in obitum trium illustrium Virorum, eruditione, virtute et pietate praestatium…”, Claudiopoli [Cluj], 1573;
– “Enarratio Psalmi X”, Wittenbergae, 1580.

DSC09669  Biserica Evanghelica Dupus.

Bibliografie : Gheorghe Buşoiu,  Lucian Giura – Profiluri medieşene – Sibiu,  Editura Techno Media, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s