istorie

Poveşti cu ştaif : De la bâlciul deşertăciunilor la refugiul modestiei (III)

După cum am scris în primele două părţi ale poveştii noastre, începând cu 28 februarie 1767 conducerea oraşului a votat o nouă Lege privind Îmbrăcămintea şi Poliţia. Legea împărţea cetăţenii Mediaşului în cinci clase sociale, în funcţie de ocupaţia capului de familie, de avere şi de statutul social. Am văzut ce articole de îmbrăcăminte erau […]

Poveşti cu ştaif : De la bâlciul deşertăciunilor la refugiul modestiei (II)

Noua lege a îmbrăcăminţii a avut grijă ca pentru fiecare din cele cinci clase sociale să prevadă o listă întreagă de interdicţii atât pentru bărbăţi, cât şi pentru femei. Un amănunt interesant este acela că, dacă pentru bărbaţi interdicţiile erau în număr de patru, cinci, până la cel mult nouă, cele pentru femei erau de […]

Aniversare Gustav Albert Reissenberger, tipograf şi librar medieşean, un brand al oraşului din alte timpuri

Gustav Albert Reissenberger s-a născut la 21 mai, în anul 1844 la Sibiu într-o familie de emigranţi evanghelici din Austria. Încă la vârsta de 11 ani, G.A. Reissenberger a trebuit să părăsească şcoala şi a intrat ca ucenic în tipografia Klosius. După terminarea uceniciei a lucrat în diferite tipografii din Imperiul austriac şi din Germania […]

Poveşti cu ştaif : De la bâlciul deşertăciunilor la refugiul modestiei (I)

  Unterschrift Michael von Heydendorff´s unter der Kleiderordnung La 27 februarie 1767 avea loc şedinţa Sfatului oraşului Mediaş, în cadrul căreia s-a aprobat o nouă şi demult aşteptată reglementare a obiceiurilor şi îmbrăcăminţii stradale. De ce era nevoie de noi reguli privind aceste aspecte, ne-am putea întreba astăzi? Ştim din lucrarea lui Andreas Gräser, scrisă în […]

Istorii locale : Canalul Morii

   Locul pe unde Canalul Morii intră in oraş direct pe sub Turnul Schmiedgässer Canalul Morii, sau Pârâul, cum i se spunea mai simplu, a curs secole de-a rândul prin mijlocul Mediașului, trecând pe câteva străzi ale orașului, traversând Grosser Marktplatz – Piața Mare (azi P-ța Regele Ferdinand I) și vărsându-se ulterior în râul Târnava […]

Aniversare Conrad Michael von Heydendorff cel Tânăr, o personalitate de exceptie dintr-o familie de vaza din Mediaş

Conrad Michael von Heydendorff cel Tânăr se naşte la 7 aprilie 1769 provenind dintr-o veche familie de patricieni. Din rândurile acesteia s-au ridicat de-a lungul vremii numeroase personalităţi, care începând cu mijlocul sec. al XVII-lea şi până la sfârşitul sec. al XIX-lea, au hotărât, de la înălţimea funcţiilor lor de conducere, destinele comunităţii oraşului Mediaş. Primul […]

Poveşti cu ştaif : Romeo şi Julieta de Mediaş

  Drotloff, Schuster 2009 – Drotloff, Hansotto; Schuster, Günter E., Mediasch. Ein historischer Streifzug durch die siebenbürgisch-sächsische Stadt an der Kokel, Sibiu, 2009, p. 59 În centrul multor localităţi săseşti, chiar şi în cele mici ca mărime, se afla odată o clădire cu arcade exterioare, care îndeplinea funcţia pe care azi ar avea-o magazinul universal. Şi […]