Aniversare doctor inginer Dumitru Chisălită, cercetător medieşean

Dr. ing. Dumitru Chisăliţă se naşte la 23 august 1973 în municipiul Mediaş. Beneficiind de faptul că Mediaşul a devenit oraş universitar, Dumitru Chisăliţă a urmat toate ciclurile şcolare, începând cu clasele elementare şi terminând cu cele superioare în localitatea de baştină. Ultimele două trepte, studiile medii şi studiile superioare, le-a urmat la Liceul „St….

Aniversare Ladislau T. Veress, medic specialist

Dr. Veress T. Ladislau a văzut lumina zilei în satul Carastele din judeţul Sălaj, în 19.06.1948, iar după studiile superioare la Facultatea de Medicină din Cluj Napoca, şi-a început activitatea ca medic specialist în bolile interne la Spitalul din Şimleul Silvaniei, fiind cel mai apropiat colaborator al renumitului doctor Puşcaş. Datorită refuzului său de a…

Aniversare Meissner Paul Traugot , inventator

Celebrul inventator Meissner Paul Traugot s-a născut la 23 martie 1778 la Mediaş, activând în domeniile: farmacie, chimie şi învăţământ. După ce lucrează ca practicant la farmacia Misselbacher din Sighişoara timp de patru ani urmează cursuri de farmacologie la Univeristatea din Viena, unde, în laboratorul baronului Jacquin (după prelegerile profesorului considerat printre fondatorii chimiei medicale),…