comemorari

Comemorare Michael Weiss, istoric şi umanist sas

Dând credit inscripţiei realizate de autor pe un epitaf păstrat, ca realizat în anul 1586, în grădina casei părinteşti din Mediaş, pe vremea când el avea şaisprezece ani, rezultă că Michael Weiss s-a născut în anul 1570 infirmându-se astfel anul 1569, susţinut de unele surse biografice cunoscute. Se cunoaşte faptul că în 1583 el studia […]

Comemorare Michael Weiss, diplomat şi istoric din secolul al XVI-lea începutul secolului XVII-lea

Născut în oraşul de pe Târnava Mare, umanistul sas Michael Weiss este autorul unei valoroase opere istoriografice din această primă perioadă distinctă a istoriografiei săseşti transilvane. Din unele surse biografice cunoscute  se cunoaşte faptul că Michael Weiss s-a născut în anul 1570 la Mediaş, iar în 1583 el studia la Colegiul iezuit din Cluj unde […]

Însemnări ale unui critic – OLIMPIU BOITOŞ – despre un alt critic – ILARIE CHENDI

                Bustul şi placa comemorativă din curtea Casei Parohiale din comuna Dârlos. După scurgerea unui deceniu de la moartea  scriitorului Ilarie Chendi , deci în anul 1926, pe casa din comuna Dârlos unde s-a născut criticul, a fost montată o placă comemorativă, în textul extrem de succint inserându-se […]

Comemorare Josef Lehrer, 70 de ani de la stingerea din viaţă a unui mare publicist sas medieşean din secolul trecut.

Josef Lehrer se naşte la 22 noiembrie 1874 în familia de meseriaş (blănar!) medieşean. Studiile primare şi gimnaziale le parcurge în oraşul natal, iar după dobândirea diplomei de maturitate audiază cursurile universitare de Teologie şi litere (specializări în limbile latină şi maghiară) la Universităţile din Cluj, Halle-Wiettenberg şi Berlin,  în Germania. După un an de […]

Comemorare Johann Fabini

JOHANN FABINI, publicist sas din secolul al XIX-lea, membru al celebrului clan Fabini, vede lumina zilei la data de 10august 1825 în Mediaş; absolvă Gimnaziul din oraşul natal (1843), după care, o perioadă scurtă de timp îl întâlnim în oraşul de pe malurile Someşului, la Cluj unde activează ca profesor privat în casa magnatului Dominic […]

Comemorare Schuster Dutz

Scriitorul sas, pe numele său adevărat Gustav Schuster sau Gustav Schuster – Dutz, se naşte la 24 mai 1885 la Mediaş. Studiază  ştiinţele naturii şi chimia la Cluj, Viena, Jena şi Marburg, iar din anul 1907 este numit profesor la Gimnaziul St. L. Roth unde va funcţiona 40 de ani. Schuster Dutz a fost un […]